สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สถาบันพระบรมราชชนก 4 4 100 16 ธ.ค. 63

ลงชื่อเข้าใช้งาน