กองทัพอากาศ

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 1 1 100 17 พ.ย. 63

ลงชื่อเข้าใช้งาน