กองทัพเรือ

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ 14 14 100 10 ก.พ. 64
2 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 1 1 100 4 ธ.ค. 63

ลงชื่อเข้าใช้งาน