กองทัพบก

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กรมกำลังพลทหารบก 56 43 76.79 29 ม.ค. 64
2 มณฑลทหารบกที่ 31 1 1 100 7 ธ.ค. 63

ลงชื่อเข้าใช้งาน