สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน 164 3 1.83 21 ต.ค. 65

ลงชื่อเข้าใช้งาน