สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน 163 162 99.39 30 ก.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน