สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 61 58 95.08 27 ก.ค. 64
2 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 47 39 82.98 22 ก.ค. 64
3 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 41 38 92.68 30 ก.ค. 64
4 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 42 34 80.95 30 ก.ค. 64
5 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9 35 32 91.43 20 ก.ค. 64
6 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 43 24 55.81 30 ก.ค. 64
7 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 25 11 44 30 ก.ค. 64
8 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 20 3 15 22 ก.ค. 64
9 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12 13 1 7.69 19 ก.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน