สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 61 61 100 28 ก.ย. 64
2 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 47 44 93.62 10 ต.ค. 64
3 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 42 42 100 8 ต.ค. 64
4 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 43 42 97.67 11 ต.ค. 64
5 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 42 40 95.24 30 ก.ย. 64
6 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 41 39 95.12 9 ก.ย. 64
7 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9 35 35 100 1 ต.ค. 64
8 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 26 24 92.31 1 ก.ย. 64
9 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3 19 15 78.95 8 ต.ค. 64
10 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1 14 13 92.86 26 ส.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน