กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี 26 22 84.62 15 พ.ย. 65
2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย 43 22 51.16 10 พ.ย. 65
3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ภูเก็ต 29 18 62.07 7 ธ.ค. 65
4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน 40 17 42.5 22 พ.ย. 65
5 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 322 13 4.04 7 พ.ย. 65
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 124 10 8.06 22 พ.ย. 65
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก 10 8 80 20 ต.ค. 65
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.บุรีรัมย์ 13 7 53.85 4 พ.ย. 65
9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรปราการ 13 6 46.15 8 พ.ย. 65
10 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ 17 5 29.41 15 พ.ย. 65

ลงชื่อเข้าใช้งาน