กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี 26 22 84.62 15 พ.ย. 65
2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย 43 22 51.16 10 พ.ย. 65
3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ภูเก็ต 29 18 62.07 7 ธ.ค. 65
4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน 40 17 42.5 22 พ.ย. 65
5 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 322 13 4.04 7 พ.ย. 65
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 124 10 8.06 22 พ.ย. 65
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี 38 9 23.68 21 ก.พ. 66
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก 10 8 80 20 ต.ค. 65
9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครปฐม 11 7 63.64 24 ก.พ. 66
10 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี 13 7 53.85 28 ก.พ. 66

ลงชื่อเข้าใช้งาน