กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2562


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 10 71.43 16 พ.ย. 63
2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครศรีธรรมราช 21 9 42.86 18 ธ.ค. 63
3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน 31 8 25.81 2 ธ.ค. 63
4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรสาคร 16 8 50 7 ธ.ค. 63
5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ 14 3 21.43 2 ธ.ค. 63
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สิงห์บุรี 2 2 100 1 ธ.ค. 63
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 73 2 2.74 1 ธ.ค. 63
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ยะลา 2 1 50 30 ธ.ค. 63
9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กระบี่ 4 1 25 11 ม.ค. 64
10 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาญจนบุรี 3 1 33.33 3 ก.พ. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน