กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 324 218 67.28 2 มิ.ย. 66
2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี 26 23 88.46 11 พ.ค. 66
3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย 43 22 51.16 10 พ.ย. 65
4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ภูเก็ต 29 18 62.07 11 พ.ค. 66
5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน 40 17 42.5 22 พ.ย. 65
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี 38 15 39.47 2 มิ.ย. 66
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี 17 11 64.71 10 พ.ค. 66
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 124 11 8.87 7 เม.ย. 66
9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น 26 9 34.62 11 พ.ค. 66
10 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี 15 9 60 18 พ.ค. 66

ลงชื่อเข้าใช้งาน