กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง 26 19 73.08 23 พ.ย. 64
2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 11 78.57 30 พ.ย. 64
3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครศรีธรรมราช 22 9 40.91 29 พ.ย. 64
4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น 27 8 29.63 24 พ.ย. 64
5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระบุรี 6 6 100 29 พ.ย. 64
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ 17 5 29.41 5 พ.ย. 64
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน 31 4 12.9 26 พ.ย. 64
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระนอง 5 3 60 15 พ.ย. 64
9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี 4 2 50 25 พ.ย. 64
10 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 73 2 2.74 25 พ.ย. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน