กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง 25 20 80 2 ธ.ค. 64
2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 11 78.57 30 พ.ย. 64
3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุรินทร์ 13 10 76.92 18 ม.ค. 65
4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครศรีธรรมราช 25 9 36 24 ธ.ค. 64
5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น 27 8 29.63 7 ม.ค. 65
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระบุรี 5 6 120 29 พ.ย. 64
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ 17 5 29.41 5 พ.ย. 64
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน 40 4 10 26 พ.ย. 64
9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครปฐม 12 4 33.33 10 ม.ค. 65
10 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา 29 3 10.34 9 ธ.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน