สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2566


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *

ลงชื่อเข้าใช้งาน