สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 79 43 54.43 15 ก.ค. 64
2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 121 42 34.71 16 ก.ค. 64
3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 41 11 26.83 15 ก.ค. 64
4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 26 7 26.92 15 ก.ค. 64
5 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 167 4 2.4 15 ก.ค. 64
6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 119 4 3.36 15 ก.ค. 64
7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 74 3 4.05 23 ก.ค. 64
8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 36 3 8.33 15 ก.ค. 64
9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 50 2 4 15 ก.ค. 64
10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 52 1 1.92 14 ก.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน