สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. 234 144 61.54 6 ธ.ค. 65
2 กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 794 93 11.71 10 พ.ย. 65
3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 85 51 60 21 ต.ค. 65
4 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 165 39 23.64 10 พ.ย. 65
5 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 128 37 28.91 27 ต.ค. 65
6 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 97 32 32.99 28 ต.ค. 65
7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 89 28 31.46 2 พ.ย. 65
8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 45 28 62.22 31 ต.ค. 65
9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 118 27 22.88 25 ต.ค. 65
10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 124 23 18.55 28 ต.ค. 65

ลงชื่อเข้าใช้งาน