สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 802 324 40.4 13 ม.ค. 65
2 กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. 221 143 64.71 19 ม.ค. 65
3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 137 93 67.88 16 พ.ย. 64
4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 123 88 71.54 13 ม.ค. 65
5 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 128 87 67.97 1 พ.ย. 64
6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 127 67 52.76 30 ต.ค. 64
7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 92 64 69.57 9 พ.ย. 64
8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 78 62 79.49 27 ต.ค. 64
9 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 78 61 78.21 27 ธ.ค. 64
10 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 166 61 36.75 27 ธ.ค. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน