สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 807 313 38.79 26 พ.ย. 64
2 กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. 221 111 50.23 12 พ.ย. 64
3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 137 93 67.88 16 พ.ย. 64
4 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 128 87 67.97 1 พ.ย. 64
5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 123 86 69.92 1 พ.ย. 64
6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 127 67 52.76 30 ต.ค. 64
7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 92 64 69.57 9 พ.ย. 64
8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 78 62 79.49 27 ต.ค. 64
9 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 167 60 35.93 15 พ.ย. 64
10 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 77 60 77.92 16 พ.ย. 64

ลงชื่อเข้าใช้งาน