สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2565


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง 17 3 17.65 1 มิ.ย. 66
2 ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานเขตประเวศ 9 1 11.11 17 พ.ค. 66
3 ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย 4 1 25 2 มิ.ย. 66

ลงชื่อเข้าใช้งาน